Souprava Tachyon Cocoon - tachyonový kokon - byla sestavena tak, aby podporovala a urychlovala aktivní a současně jemný proces transformace člověka.

Účinnost této neobyčejné soupravy je výsledkem kombinace tachyonizovaných nástrojů, které „ovinou“ uživatele jako kokon silným trojrozměrným tachyonovým polem a současně vyvolají usměrněný tok univerzální životní energie, v němž mohou energetická centra znovu nabýt svou přirozenou vertikalitu.

Pravidelným používáním tohoto nástroje je možné postupně jemně odbourat blokády ve všech vrstvách našeho bytí, uvést naše emociální, mentální a fyzické tělo opět do souladu s tělem duchovním a tím zharmonizovat a naplnit energií všechny úrovně našeho bytí.

Tachyon - cocoon

Speciální léčebné alternativní terapie

zpět na úvod

Baňkování a jeho využítí

Láčení baňkami nebo tzv. baňkováním rozumíme přikládání skleněných kulovitých nádobek s  zahřátým vzduchem, v nichž se ochlazováním vytvoří podtlak, jenž způsobí jejich přisátí na pokožku. Je to metoda velmi stará, známá již ve starověku a používaná nejen k potlačování bolestí pohybového aparátu, ale i k mírnění vnitřních potíží. Sázení baněk bylo oblíbeným druhem „odváděcí léčby“ , podobně jako pouštění žilou, či při použití pijavic, kdy se z organismu odváděly jedovaté látky.

Baňky se používaly jak v lázních, tak i v domácnostech. O léčení baňkami se zmiňuje v roce 120 slavný římský lékař Galenus. „Kde příroda způsobila bolest, tam nahromadila škodlivé látky. Pokud není sama schopná tyto látky odstranit, musí jí lékař přispěchat ku pomoci a udělat na těchto místech umělý otvor.“ napsal Paracelsus v první polovině 16. století.

Baňkovalo se všemi předměty, v nichž lze docílit podtlaku.
V Africe to byly kalebasy, v Indii upravené bambusové rourky,
staří Germáni používali kravské rohy.
Ve středověku byla metoda léčení baňkami velmi rozšířená.
V devatenáctém století ji propagoval významný německý lékař Hufeland,
jenž ji  systematicky aplikoval i u chorob vnitřních, např. plicních, srdečních.

Počátkem 20. století se baňkování vrací do rukou laických léčitelů.
Baňky jsou aplikovány především na zádech, výjimečně jinde.

O baňkách psal zasvěceně již Jan Berka Choceňský, jehož spis „O krvi, puštění žilami i baňkami“ se dočkal tří vydání v letech 1532, 1538, a 1597. S baňkami se můžeme setkat i v díle Mistra Křišťana z Prachatic, jehož „lékařské knížky“ vyšly v roce 1553 a také v proslulém „Regimentu zdraví“ Henricha Rankowia z roku 1786, tady pouhých 250 let po Choceňském. Nověji pro baňky horoval známý pražský bylinkář Karel v období mezi dvěma válkami, který se jimi zabýval ve svém spisu „Čtyři cesty ke zdraví
, vydaném ve třicátých letech.

Reiki - energetické ošetření

Reiki je jednou z nejjednodušších uzdravujících metod, která se stala součástí nového životního stylu. Tato masážní technika z Japonska funguje na základě umění přiložit ruku na správná místa těla a předat mu tak univerzální životní energii REIKI. 

Při terapii dochází k povzbuzení látkové výměny, čímž dochází k  detoxikaci a zlepšení obranyschopnosti organizmu.  Lépe pracují psychické i fyzické obranné mechanizmy: imunitní systém, instinktivní vnímání, kůže se všemi svými ochrannými funkcemi a aura jako energetický plášť. Rozpouštějí se bloky v oblasti vnímání. Nastává hluboké uvolnění. Zároveň je pociťováno zvýšení vitality, tzv. dobití baterek (vhodné při velkém vyčerpání).

vhodné při: ztrátě energie, psychickém vyčerpání, akutních zánětech
nevhodné při: nádorových onemocněních
je metoda prohřívání přesně určených bodů na těle. Moxové doutníky se používají v tradiční čínské medicíně. Tato metoda má vliv na systém tělních tekutin a centrální nervovou soustavu. Tímto se pozitivně ovlivňují porušené funkce organismu.
je metoda léčení pomocí tzv. „ušních svící“. Používá se při léčbě narušené motoriky, šumění v uších, zvonění apod

Moxování

Ibusin

Pyramida

O tajemné síle pyramid již bylo mnoho napsáno a zdokumentováno. Tajemnou energii pyramid se zabývá v současné době mnoho vědců. Teorie vyzařování energie říká, že energie vyzařovaná pyramidou se soustřeďuje ve všech pěti vrcholech pyramidy, čímž vytváří paprsky, které se znovu spojují ve fokálním bodě zvaném královská komora, nacházející se v jedné třetině mezi základnou a vrcholem.         

Účinky pyramidy na lidský organizmus:               
- Zvyšuje účinek léků a kosmetických přípravků             
- Zmírňuje bolest a urychluje průběh nemoci                  
- Zesílí naše myšlenky, touhy a přání.                            
- Zlepšuje soustředění a učení.                                        
- Je to výborné místo k relaxaci a uvolnění.

Doporučuji spojit pobyt v pyramidě s využitím psychowalkmanu a muzikoterapie.

Světelná rampa

Již staří Egypťané i Řekové využívali pozitivního účinku barev záměrně a účelně k léčení nemocí. Podle nemocí byli pacienti ukládání do místnosti, jejichž velká okna byla potažená velkými průsvitnými barevnými látkami.

Pronikající sluneční světlo tím dostávalo novou kvalitu vibrací, které účinně působili při určitých tělesných i duševních onemocněních. Paprsek světla je rozložen na 7 spektrálních barev, z nichž každá má svoji frekvenci a vibraci.

Tyto barvy by se měli používat vědomě a smysluplně. Každá barva má jinou vibraci a působí prostřednictvím čaker (hlavní energetická centra v těle, kterých máme 7).

Pyramida
Světelná rampa
Baňkování

Spinal Touch

Spinal Touch - tato metoda patří mezi jemné, neinvazivní dotekové terapie. Patří mezi holistické metody, které působí na tělo celkově. Metoda je taková, neřešící dílčí problémy organismu, ale tím, že harmonizuje celek, aktivizuje vlastní regenerační procesy organismu.

Při aplikaci metody se napravuje těžiště těla, dochází k uvolnění pánevní oblasti, křížokyčlobederního skloubení, všech částí páteře a okolních svalových skupin. Dochází k vyrovnání páteře do vzpřímené polohy, ke zlepšení průtoku energií v tělě a tím ke stimulaci prakticky všech tělesných orgánů, zejména trávicích a vylučovacích.