Masáž patří k nejstarší, nejčastěji používané a nejoblíbenější relaxační proceduře. Příjemně působí na každého. S využitím některých hmatů, jako je tření či hnětení na určitých částech lidského těla pomáhá odstraňovat nejen svalové napětí a bolest, ale podporuje i funkci krevního oběhu a vnitřních orgánů, a tím zlepšuje i celkovou psychiku člověka.

Nejstarší písemné zmínky o masáži a jejím blahodárném vlivu najdeme v Egyptě nebo v Číně, a to již v době asi 5000 let př. n. l. Švédskou (Lingovu) masáž si osvojili i američtí atleti, kteří ji uplatnili při olympiádě v roce 1900. Od té doby se masáž stala nedílnou součástí programu všech sportovců, a to jak při přípravě na sportovní výkony, tak i při regeneračních procesech.

Ruce zkušeného maséra dovedou uvolnit a prokrvit celé tělo, které je pak lépe zásobováno živinami a kyslíkem. Prohřívá se a zabraňuje otokům. Má pozitivní vliv na činnost srdce. Napomáhá lepšímu prokrvení a návratu žilní krve a mízy z periferií do oběhového centra. Masáž je vynikajícím prostředkem k odbourání stresu. Uvolňuje zatuhlé svalstvo, které může být příčinou mnoha potíží. U této masáže se provádějí vydatnější a tvrdší hmaty, které odstraňují nahromaděné únavové látky, např. kyselinu mléčnou, která způsobuje nepříjemnou bolest ve svalech. Doporučuje se masáž celková, ale nejčastěji se používá masáž zad a šíje. K masáži se používají kvalitní masážní oleje. K prodloužení regeneračních účinků je vhodné olej nesmývat, ale naopak nechat působit i několik hodin po masáži.

Regenerační léčebné masáže

Klasická masáž

zpět na úvod

Thajská masáž

Techniky thajské masáže se velice liší od klasických masáží orientujících se na svaly a měkké tkáně, jak je známe v Evropě.

Thajská masáž se zaměřuje na celé tělo,
přičemž největší působení je soustředěno na svaly nohou, kloubů,
chodidel a zad, protože tyto části těla jsou při současném životním stylu
nejvíce namáhány.

Thajská masáž navazuje na zkušenosti více než dva a půl tisíce let staré.
Tradiční thajská masáž se totiž původně praktikovala v buddhistických chrámech,
proto musel být pacient zcela zahalen.
Dodnes je klient při thajské masáži zcela oblečen.

Umění tradiční thajské masáže vyžaduje obsáhlou znalost těla, zejména kostí, šlach, vazů a svalů. Je využívána při úlevách od bolesti a při zmírnění chronických příznaků a bolestí svalů a kostí, které mají častou příčinu ve špatném držení těla (celodenní stání nebo sezení). Může působit rovněž jako terapie k potlačení důsledků poškození tkáně při poruchách způsobených rozsáhlým stresem. Spousta lidí bývá překvapena, jak jemným způsobem je možno pomoci snížit stres a napětí způsobené fyzickými poruchami.

Tradiční thajská masáž, označována slovem „nuad“, má velmi hlubokou tradici léčby. Teoretickým základem thajské masáže je nauka o neviditelných čárách energie (zen), které procházejí lidským tělem. Thajská masáž si vybrala čáry, na nichž leží důležité akupresurní body člověka, a je založena na ovlivňování bodů energie a toku energie v těle. Ovlivnění čar masážemi uvolňuje blokády, podporuje narušený tok energie a přispívá k dobrému zdravotnímu stavu.

Technika thajské masáže spočívá v protlačování bodů a prohýbání, tedy nikoliv hnětení. Právě tlak na energetická centra - čakry, je léčivý. Masér postupně protlačuje celé pacientovo tělo svými palci, patou, koleny, předloktím nebo dlaní.

Právě protlačováním se uvolňují zablokované dráhy - meridiány, a tím se dosahuje nápravy. Thajská masáž může i trochu bolet, ale jen v případě, že má člověk již vážnější akutní nebo chronické zdravotní problémy.

Dalšími pozitivními účinky je zmírnění působení stresu, zlepšení krevního oběhu, očištění těla od toxinů a jiných škodlivých látek, posílení nervové soustavy, revitalizace energie a celková harmonizace těla.

Havajská masáž Lomi Lomi

Havajská masáž Lomi lomi ze svatyní Havajských ostrovů byla v dávných dobách praktikována kahuny (mistry) v Heiau  (svatyních). Havajci věří, že zdraví (ola) je stav volného proplouvání energie v těle a nemoc (ma´i) se projeví tehdy, když je toto proplouvání na delší čas zablokováno.

Zablokovaná energie se ukládá a vrství ve svalech a vytváří napětí. Pokud neuvolňujeme napjaté svaly, mohou se v těle tvořit chronické blokády, které způsobují bolesti páteře, omezenou pohyblivost kloubů, migrény a další útrapy.

Lomi lomi pomáhá odstraňovat tyto blokády a uvolnit energii. Uvolněním nahromaděného napětí může dojít ke hlubokým změnám na úrovni fyzické, psychické i duchovní. Masér pracuje s opatrností, láskou a úctou.
Převážná část této masáže se provádí předloktím.

Masáž horkými lávovými kameny

Masáž horkými kameny vychází ze starých čínských technik (dříve se na císařském dvoře používaly k masážím panovníků dokonce drahokamy nebo polodrahokamy).

Lidé ze všech koutů světa věděli už před mnoha tisíci lety o výborných vlastnostech kamenů.
Nahřáté i studené kameny se používaly k léčení kromě Číny ještě například v Indii,
Mezopotámii, mezi jihoamerickými Indiány, na Havaji, atd.
Masáž horkými kameny je velmi příjemný a zároveň účinný druh masáže.
Přestože má velmi silný účinek, je přitom pro tělo méně náročná.
Jak je to možné?
Kombinuje totiž několik faktorů, které se vzájemně podporují a umožňují
lepší a rychlejší regeneraci unavených svalů a kloubů.

Působí na celý organismus, a to především teplem a energií vlastních kamenů.

Účinky masáže horkými kameny jsou velice rozsáhlé. Základní účinek je jednoduchý - horké kameny dodávají tepelnou energii a prohřívají celé tělo, což je zejména v době podzimního a zimního klimatu zapotřebí.

Manuální lymfodrenáž

je zaměřena na lymfatický systém, provádí se malým tlakem 30 - 45 mm Hg, tanguje kůži a podkoží, nesmí vyvolat bolest. Charakter hmatu je kruhovitý, velkoplošný a maloplošný, frekvence je pomalá. Lymfodrenáž je zaměřena na povzbuzení lymfomotoriky, zmírnění bolestivého napětí a zlepšení odtoku lymfy z určité oblasti bez zvýšení filtrace. Indikace je ošetření otoků nejrůznější etiologie s výjimkou otoků kardiálních a renálních (nejčastěji primární lymfedem a sekundární lymfedem) u žen po mastektomii, často po erysipelech, po úrazech a podobně.

Hlavní zásady techniky provádění manuální lymfodrenáže:

Cílem této techniky je zejména podpořit odtok mízní tekutiny ze tkání, avšak není jejím cílem podpořit přítok krve do postižené oblasti. Pracovní tlak musí být takový, aby nezapříčinil zvýšenou filtraci, ale podpořil kontrakční schopnost lymfatik. Délka působení tlaku při jednotlivém hmatu musí být od 1 do 4 sekund, abychom podpořili tok volné tekutiny i v podkoží. Tlak je velmi jemný, 40 mm Hg. Je vhodné si tento tlak názorně přiblížit nafouknutím manžety tonometru na uvedený tlak a přiloženou druhou rukou se pokusit porovnáním tento tlak napodobit na paži pod manžetou.
Každý hmat opakujeme 5-7x, ne více než 7 opakování, jelikož je experimentálně dokázáno, že při větším počtu opakování či větším tlaku je vyvolán přechodný klid lymfomotoriky, který je následován zvýšenou filtrací a zhoršenou resorpcí.

Hmaty používáme velkoplošné a maloplošné, převážně kruhovité či spirálové. Dochází k povzbuzení lymfomotoriky a ekonomicky se zvýší funkce lymfangionu. Využíváme znalostí lymfatického systému, respektujeme směr toku lymfy tak, aby směřovala ke sběrným lymfatickým uzlinám. V případě porušeného odtoku z určité oblasti, ať už jde o vrozeně insuficientní mízní systém, nebo je určitý úsek vyřazen sekundárně z důvodů přerušení toku lymfy chirurgickým zásahem či proběhlým erysipelem, příčin je celá řada. Snažíme se odvést tekutinu přes oblasti neporušené.
Při lymfodrenáži ošetřujeme nejprve centrální krajiny (např. oblast sběrných uzlin), které nejprve dokonale vyprázdníme a pak postupně přesouváme tekutinu z distálnějších úseků uvolněnými lymfatiky do částí proximálních. Zde je nutno upozornit na zásadu provedení základního (bazálního) ošetření krku před ošetřením dalších oblastí, aby se podpořila transportní kapacita venózního systém při vústění sytému lymfatického. V zásadě se provádí několik základních typů hmatů, které pak nachází uplatnění v jednotlivých sestavách.

Není však účelem tohoto sdělení podrobně popisovat jednotlivé hmaty. To je záležitostí odborných kursů, proto je podrobně nerozvádím.

Jak již bylo řečeno, základním ošetřením, které je nutno provést v úvodu manuální lymfodrenáže, je ošetření krku. Pro jednotlivé oblasti jsou vypracovány soubory hmatů, které mají prokazatelnou účinnost. Dle postižení sestaví vyškolený lékař vhodný postup ošetření. Jsou propracovány a stále zdokonalovány sestavy hmatů pro ošetření (krom zmíněného krku) horních a dolních končetin, hrudníku, zad, beder, i sestava pro ošetření obličeje, kde je nutné provádět jednotlivé hmaty zvláště jemně a přesně.

Manuální lymfodrenáž často doplněna přístrojovou sekvenční drenáží, je obvykle prováděna v ambulantních lymfocenrech po dobu 4-6ti týdnů s frekvencí 3x týdně, za hospitalizace i 2x denně. Další procedury ordinujeme dle stavu a typu postižení. V případě primárních lymfedemů a těžkých sekundárních lymfedemů je péče o pacienta často celoživotní. Nutná je spolupráce jeho rodinných příslušníků a péče pracovníků lymfocentra, za pravidelných kontrol lékaře. Za těchto předpokladů je účinnost velmi uspokojivá.
Indikace: nastartování imunitního systému, celulitida, varixy, akné, lupenka, bércové vředy, vazové záležitosti v oblasti kloubů, artrozy, uvolnění tkaňového napětí, poúrazové stavy

Kontraindikace:
onemocnění ledvin, otevřené rány, nádorová onemocnění, akutní astma, akutní infarkt myokardu.
Masážní lehátko
Masážní lehátko
Alternativní léčba
Lávové kameny
Lomi lomi věnec

Přístojová lymfodrenáž

BTL 6000 TOPLINE
BTL 6000 TOPLINE
Jedná se o moderní přístroj pro provádění lymfatických drenáží a masáží jak v medicínské tak estetické praxi. Aplikátory jsou konstrukčně provedeny tak, aby se jednotlivé komory překrývaly a tak bylo docíleno velmi jemné masáže srovnatelné s manuální lymfodrenáží, která podporuje přirozené proudění lymfy celým tělem.Seznam terapií:

- chronické otoky
- venózní incuficience
- syndrom těžkých nohou
- posttraumatická péče
- prevence vzniku křečových žil
- artróza
- zlepšení trofiky kůže
- syndrom karpálního tunelu
- lipedém
- diabetická angiopatie
- poliposukční péče
- dna
- rekonvalescence
- ischemická choroba dolních končetin
- úponové bolesti
- algodystrofický syndrom
- regenerace
- obezita
- detoxifikace
- úprava neodborně provedené MLD
- trofické poruchy kůže.