Žijeme ve velice uspěchaném světě, jehož nároky neustále stoupají. Člověk stále častěji selhává, není totiž vůbec schopen nadprahovému stresu a zátěži vzdorovat. Navíc je evidentní, že pouhé podávání léků, byť kvalitních a účinných, není řešení. Proto návrat k aktivním metodám a snahy o jejich rozšíření, jsou jednou z přínosných a také úspěšných cest.

Základy metody AVS:

Neurofyziologové zjistili, že opice chodí kilometry daleko jen proto,
aby viděly pulsující záblesky slunce na vodní hladině.
Tyto vizuální podněty totiž příznivě ovlivňovaly psychosomatickou rovnováhu primátů.
Vědci zjistili, že určité světelné a zvukové podněty vyhledávají intuitivně
ke stejnému účelu všichni suchozemští savci včetně člověka.

Každý zvuk, každý zrakový vjem ovlivňuje momentální stav a činnost mozku.

Mozek funguje na principu elektřiny, která přenáší signály mezi mozkovými buňkami. Tato elektrická aktivita se nazývá frekvence mozku a může být v zásadě pomalá nebo rychlá. Když mozku nabídneme určitou frekvenci zvnějšku ( právě rytmické světelné záblesky či rytmické zvuky jsou ideální ), tak se na ni mozek automaticky vyladí. Tento jev se nazývá „ efekt napodobení frekvence „ . Znamená to tedy, že pokud mozku nabídneme frekvenci pomalou, která znamená útlum a uvolnění, tak mozek svoji činnost-frekvenci zpomalí. A naopak při rychlé frekvenci, která znamená aktivitu a koncentraci, svoji činnost změní právě tímto směrem.

Elektrická aktivita - frekvence mozku se udává v hertzích (Hz) a je měřitelná přístrojem EEG - elektroencefalografem, podobně jako je frekvence srdce měřitelná přístrojem EKG. Frekvence mozku se rozděluje do čtyř pásem lišícími se frekvencemi a tím, co cítíme, prožíváme. V každé hladině vědomí funguje mysl i tělo jinak.

Pásmo (jinak též stav či hladina vědomí) beta je nejrychlejší frekvence mozku - pohybuje se v rozmezí 13 - 30 Hz. Je to stav, kdy jsme plně koncentrováni ne vnější svět, ve frekvencích nad 20 Hz se jedná o stav napětí nebo stresu.

Hladina alfa (frekvence 8 - 12 Hz) je stav příjemného uvolnění, kdy je soustředěnost směřována dovnitř, zažíván je téměř výhradně při odrušení od vnějších zvuků a vlivů okolí, je to stav relaxace a odpočinku.

Theta (4 - 7 Hz) je hladina spánkové fáze, která je nejblíže k podvědomí.

Stav delta je nejpomalejší frekvencí mozku (0,5 - 3 Hz), které říkáme hluboký spánek.

Psychowalkman

Frekvenční terapie

zpět na úvod
 

Biostimul - systém světelné terapie

Světelná terapie je pro svoji jedinečnou schopnost přirozeně aktivovat samoléčebný potenciál lidského organismu již dnes všeobecně uznávanou léčebnou a preventivní metodou. Řada odborných prací prokázala, že včasná a správná aplikace léčebného polarizovaného světla dokáže snížit celkovou spotřebu léků u mnoha akutně i chronicky nemocných pacientů a zmírnit tak nežádoucí vedlejší účinky řady preparátů nebo nebezpečí návyku na jejich užívání. Snižuje se vnější zátěž organismu a postupně se posiluje celý imunitní systém.

Léčebné polarizované světlo biolamp má, jako úspěšný produkt výzkumu laserové terapie, schopnost cíleného průniku do hlubších struktur tkání, která je daná právě jeho polarizovaným uspořádáním. Proto léčebné světlo nepůsobí jen jako obyčejný zdroj povrchového tepla.

Světelná energie - postupně pohlcována tkání, kterou proniká - vyvolává fotochemické změny, které jsou z léčebného hlediska velmi významné. Podle účinků na organismus je můžeme rozdělit na tři hlavní směry působení:

-Analgetický účinek
-Protizánětlivý účinek
-Biostimulační účinek

Biostimulace působí na různých úrovních organismu:

-Subbuněčné
-Buněčné
-Tkáně
-Orgánů
-Organismu

Viofor magnetoterapie

O působení magnetického pole na organizmus každý z nás jistě několikrát slyšel.
Názory se určitě lišily - někdy se tvrdilo, že účinky jsou pozitivní jindy negativní.
Jak se v tom orientovat? Řekněme si k tomu něco bližšího.
V první řadě si představme magnetické pole země,
které chrání vše živé před nebezpečnými složkami kosmického a slunečního záření.
Protože i člověk je "živý tvor", který ve svém vývoji podléhal a samozřejmě
stále podléhá působení tohoto elektromagnetického záření,
považujeme jeho vliv za normální a přirozený.

Musíme si přiznat, že ačkoliv jej neumíme vnímat,
bez jeho existence by nebylo možné zajistit správné
fungování buněčných biochemických dějů.
Na druhé straně rádio, televize, elektronika včetně mobilních telefonů vedly ke vzniku nepřirozeného elektromagnetického pole, které bohužel v lidském organismu vyvolává poškození fyziologických mechanismů.

V přítomnosti magnetického pole specifických parametrů dochází k intenzivní látkové výměně a tím k celkovému zvýšení metabolické aktivity buněk!

Na našem trhu již existuje přístroj, který dokáže vygenerovat magnetické pole téměř stejných hodnot jako pole zemské. V jeho českém klinickém hodnocení je uvedeno, že riziko použití tohoto systému je prakticky nulové a jako jediné zařízení tohoto typu na českém trhu je dokonce určeno i pro laickou veřejnost a na prevenci a regeneraci organismu.
Viofor
Psychowalkman